Akasa

 

Akasa – vesmírná knihovna. Je to tajemná sféra zápisů, kde jsou uloženy všechny záznamy- myšlenky, pocity, události všech lidí a celého světa vůbec. Tyto záznamy jsou za určitých okolností zpřístupňovány ke čtení sloužícímu rozvoji či léčení jednotlivců i skupin a mohou se stát cennou pomocí na životní cestě jedince.

Lze provést individuálné terapii nebo je možné účastnit se semináře, kde se naučíte tyto záznamy otvírat sami pro sebe či pro druhé.

Můžeme nahlédnoutdo minulosti své nebo druhého člověka, samozřejmě s jeho souhlasem, vidět, co se odehrávámezi životy nebo jaký talent a schopnosti mohu rozvíjet, protože kdysi už se mi cosi dařilo, stačí si rozpomenout a začítrozvíjet staré vlohy. Můžeme číst záznamy pro zvířata a také pro budovy, které nás zajímají, můžeme uvidět vztahy, které jsme už kdysi navázali v minulosti a nyní pokračujeme. Toto poznání přináší novou energii, úlevu a pochopení pro situace, které se odehrávají v našich životech.

 

 

 

 

Chcete se naučit žít život podle svých představ?

 

 

 

Scroll Effect Pro