Semináře

Akáša - vesmírný internet

Akáša je knihovna neboli tajemná sféra zápisů, kde jsou uloženy všechny záznamy lidí a světa vůbec.

Na přednášce se účastníci dozvědí, co jsou to Akášické záznamy, co všechno v nich můžeme nalézt a jak nám mohou pomoci v duchovním růstu a v poznání naší pravé podstaty. Také se dozvíme o historických zmínkách o záznamech napříč celým lidstvem. Díky záznamům můžeme nahlédnout do minulosti, vidět, co se odehrává mezi životy nebo jaký talent a schopnosti mohu rozvíjet. Můžeme uvidět vztahy, které jsme už kdysi navázali v minulosti a nyní v nich pokračujeme.

 

Seminář - Vesmírné zákony

  • Život je naše umělecké dílo - čím více známe nástrojů, jak jej tvořit, tím může být krásnější.
  • Dojed'te si na vlně vesmíru pro spokojenost, úspěch a štěstí.
  • Poznejte 7 vesmírných zákonů, podle kterých se řídí Universum a naše existence v něm.
  • Poznejte tyto principy a staňte se tvůrcem svého osudu.

Vedle zákona přitažlivosti existuje ještě 6 dalších zákonů, jejichž pravidla určují naše výhry a prohry na tomto světě.  
Tyto principy ovlivňují každou naší myšlenku, slovo i každý čin.
Je pro nás samozřejmostí znát společenská pravidla, fyzikální zákony, občanská práva, ale nikdo nás ve škole neučil ty nejdůležitější principy, bez kterých se velmi složitě dosahuje štěstí a láska.
Toto uskupení sedmi zásad, formovalo napříč historií i kulturami jádro univerzální moudrosti. Představuje základní harmonii, jejímž prostřednictvím k nám hovoří božská podstata.

Pomocí porozumění 7 zákonům se můžeme napojit na Zdroj a vesmírnou moudrost.  
Díky vesmírným principům nacházíme základní nástroje, pomocí kterých formujeme svou vlastní cestu k dosažení našich vytoužených přáních a cílů. Poznáváme, že my jsme spolutvůrci Vesmíru.

Na semináři se účastníci dozví nejen jaké jsou tyto vesmírné zákony, ale hlavně jak je začlenit do svého života a ten pak vědomě vytvářet.

 

Seminář – Vstup do Akáši

Akáša ( vesmírná knihovna ) je tajemná sféra zápisů, kde jsou uloženy všechny záznamy- myšlenky, pocity, události všech lidí a celého světa vůbec. Tyto záznamy jsou za určitých okolností zpřístupňovány ke čtení sloužícímu rozvoji či léčení jednotlivců i skupin a mohou se stát cennou pomocí na životní cestě jedince.

Na semináři se naučíte tyto záznamy otvírat sami pro sebe či pro druhé.

Můžeme nahlédnout do minulosti své nebo druhého člověka, samozřejmě s jeho souhlasem, vidět, co se odehrává mezi životy nebo jaký talent a schopnosti mohu rozvíjet, protože kdysi už se mi cosi dařilo, stačí si rozpomenout a začít rozvíjet staré vlohy. Můžeme číst záznamy pro zvířata a také pro budovy, které nás zajímají, můžeme uvidět vztahy, které jsme už kdysi navázali v minulosti a nyní pokračujeme. Toto poznání přináší novou energii, úlevu a pochopení pro situace, které se odehrávají v našich životech.

               

 

 

 

Chcete se naučit žít život podle svých představ?

 

 

 

Scroll Effect Pro